Info/Återanmälan HT2019

Här följer information om tre delar och vi hoppas att du tar dig tiden att läsa igenom allt!

 • Kort om Ullevi TK 2.0
 • Nytt för i år i tennisskolan
 • Så gör du din återanmälan


Ullevi TK 2.0

Under det senaste året har tränarteamet arbetat med utveckla vår tennisverksamhet med ambitionen att ta den till ”nästa nivå”. Projektet har pågått under arbetsnamnet ”Ullevi TK 2.0” och målsättningen har varit att bli en förening som bedriver rolig, bra och modern träning för barn och ungdomar. För att lära känna oss och våra tankar ännu bättre hoppas vi att du tar dig tiden att läsa denna information och att om du har frågor eller synpunkter självklart alltid är välkommen med dessa!

– ”Det har varit ett inspirerande och lärorikt år, men också utmanande att utveckla en tennisverksamhet som vi i grund och botten är nöjda med och stolta över. För att fortsätta utvecklas krävs det att vi fortsätter våga vrida och vända på saker och ting och även utmana sådant som ”sitter i väggarna” och ”så här har vi alltid gjort”. 

Fokus har hela tiden legat på att genomföra de förbättringar vi tror krävs för att förflytta oss från verksamhet på nivå 1.0 till 2.0. Som vi alla vet har det hänt mycket i samhället de senaste årtiondena. Enligt siffror från Svenska Riksidrottsförbundet rör sig idag barn och ungdomar generellt sätt mindre än tidigare och har därför en sämre fysisk förmåga. 

Den vanligaste åldern då barn slutar med idrott är idag 10,5 år – en ålder då barn enligt vår åsikt egentligen borde vara som mest aktiva. 

TV-spelen konkurrerar med idrotten där barnen utan problem kan spendera timtal framför skärmarna istället för att leka och spela på ”traditionellt sätt”. 

Varför ser det ut så här och vad är det som gör att tv-spelen fångar intresset och hur ser det ut i framtiden om vi inte bryter denna trend?  Frågan är inte helt enkel att svara på men en sak är säker och det är att vi inom idrotten måste förändra och utveckla vårt sätt att bedriva verksamhet för barn och ungdomar. 

Vi vill vara en del av de nya, moderna föreningarna som kommer växa fram framöver och detta har varit språngbrädan i den utvecklingsprocess vi gått igenom det senaste året”, förklarar sportchefen Kristian Persson.

– ”En hel del av det vi vill göra mer av framöver har vi redan testat i vår verksamhet sedan en tid tillbaka med positiv feedback från både spelare och föräldrar. Jag tänker då till exempel på att lägga många spelare i ungefär samma ålder och spelnivå vid samma träningstillfälle så att det blir större träningsgrupper med fler kompisar och bättre möjligheter att variera vilka man tränar med. Vi kallar detta för ”blockträning”. 

Jag tänker också på hur vi använder olika typer av bollar, där färgerna i stort betyder att de är olika snabba och studsar olika högt, och banor. Genom att använda ytan mellan banorna och utvidga spelytan kan vi få in fler banor per banyta och därmed få en högre aktivitetsgrad (tiden som spelarna är aktiva under träning) på träningarna. 

Att vi kan använda fler banor ger oss möjligheten att spela ännu mer och eftersom vår filosofi är att utgå från spelet och matchen när vi utformar träning kommer detta bli ett stort steg i rätt riktning”, förklarar barn- och ungdomsansvarig Mikael Pihl.

”När vi lyssnar på hur andra föreningar inom idrotten tänker och fungerar märker vi att det spretar ganska ordentligt. Vi vill därför vara tydliga mot våra medlemmar med vad vi tror på och varför och med det stora ansvar som det innebär att bedriva verksamhet för barn och ungdomar är viktigt för oss att det vi gör vilar på en vetenskaplig grund och en beprövad erfarenhet”, fortsätter Kristian.

Detta tror vi på…

 • Att syftet med vår verksamhet både är att skapa förutsättningarna för att få tennis som ett intresse för livet och att lära sig grunderna i spelet och lära sig att spela match. Vi vill att barnen och ungdomarna får ”mersmak” av våra tränings- och tävlingsaktiviteter som gör att de vill spela mer tennis på egen hand när inte klubben anordnar till exempel träning. Vi vill också vara med och bidra till att barn får en bättre hälsa och välmående genom att vara på klubben och röra på sig.
 • Vi tror på engagerade och utbildade tränare. Därför har vi skapat en egen internutbildning där experter inom framförallt nivåerna röd, orange och grön håller minst sex utbildningsdagar per år med våra tränare. Vi har även tagit fram en egen utbildningsplattform med videos som skall hjälpa våra tränare att göra det lätt att välja rätt tips och övningar anpassat för respektive utvecklingsnivå. Utöver det har vi tillsammans med Evolve9 ett utbildningsmaterial som är baserat på färdigheter inom fysik, mentalt, taktik och teknik. Allt detta för att vi vill att de spelare som går vår utbildning skall lära sig grunden på bästa sätt.
 • Att basen i vårt ledarskap skall bygga mestadels på inre motivation d.v.s. att drivkraften kommer från individen själv istället för yttre motivation dvs att drivkraften till exempel är att få en belöning eller undvika ett straff. Detta innebär att vi vill att barnen och ungdomarna själva skall vara med och styra sin idrott både i hur mycket träning och match det är, men också till viss del vara med och påverka vad som görs på själva träningarna. Tennis är i grunden en fritidsaktivitet där glädjen är det som skall stå högst upp på listan!
 • Att deltaga i många olika idrotter så länge som möjligt är positivt på många olika sätt, inte minst för att bygga upp en god atletisk grund. Fördelarna med att ha just en god atletisk grund är att det är lätt att växla mellan olika idrotter när man blir lite äldre och att man har möjligheten att göra en elitsatsning om det är det som är målet. Vi uppmuntrar därför till att hålla på med många olika idrotter och gör inga uttagningar till exempelvis matcher baserat på närvaro på träning.
 • Utvecklingsmodellen Long Term Athlete Development (LTAD) som sammanfattat är en ”lathund” för i vilken ålder och utvecklingsfas man bör träna vad. Det innebär i stora drag att man tränar barn som barn, tonåringar som tonåringar och vuxna som vuxna och att man först lär sig grunderna, sen blir en atlet och därefter specialist.
 • Att tävlingsmomentet är det bland det roligaste som finns och är en naturlig del för oss på klubben. Vi vill tävla så mycket det går och uppmuntrar till matchspel under träningarna, inom klubbens olika tävlingsaktiviteter och på andra ställen utanför klubben. Det finns en pågående debatt kring om tävla är bra eller dåligt för barn. När vi tänker på tävling tänker vi främst i avdramatiserade former där vem som vinner inte är det centrala, utan att det finns en positiv, kittlande spänning som förhöjer känslan av att spela tennis och som gör att man kämpar det där lilla extra. För de barn och ungdomar som känner sig redo för att verkligen vill testa hur bra man vill bli stöttar vi den vägen också.
 • En annan viktig del för oss är att skapa en säker och trygg miljö här på klubben så att barnen och även de vuxna känner sig välkomna och trygga. För att jobba i den riktningen har vi bland annat tagit fram en ledarpolicy som klubbens tränare måste signera digitalt. Inom policyn ryms till exempel att man som ledare förväntas agera som en förebild och att man verkar för en sund miljö här på klubben. Det är också ett krav fr.o.m. augusti 2019 att alla ledare inom klubben kan visa upp ett utdrag ut Polisens belastningsregister. Våra fast anställda tränare går regelbundet utbildning i hjärt- och lungräddning samt akut omhändertagande av idrottsskador med vår sjukgymnast Eva Linger.

– Vi i tränarteamet är fulla av energi och har vilja att genomföra uppdateringen av verksamheten och ser fram emot att få med alla på vår 2.0-resa. Innan allt drar igång igen med sommarläger vecka 33, Klubbmästerskap vecka 34 och säsongstart för den ordinarie tennisverksamheten vecka 35 önskar vi er alla en fantastisk tennissommar, avslutar Kristian Persson och Mikael Pihl.

Nytt för i år i tennisskolan

Precis som under tidigare år krävs det att du gör en återanmälan för att du skall behålla din plats i tennisskolan. Det är en rutin som säkerställer att vi har ett godkännande från familjens sida att man önskar behålla sin plats i verksamheten och också en möjlighet att skicka in sina önskemål om när man kan träna. Spelare som inte gör återanmälan i tid kommer automatiskt att avregistreras från verksamheten och nya spelare tas in.

 • Vi försöker givetvis göra det vi kan för att tillgodose varje familjs önskemål om dagar och tider, men inför höstsäsongen kommer vi i så stor utsträckning som möjligt att lägga större block med spelare som är på ungefär samma nivå och då är det i första hand det vi kommer att prioritera. Vi är övertygade om att det kommer att bli en bättre verksamhet och roligare för alla barn och ungdomar när vi gör så och hoppas att alla familjer gör sitt yttersta för att vara flexibla med såväl dagar som tider.
 • I samband med att du gör din återanmälan betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Om du av någon anledning ångrar dig och inte vill/kan vara med i verksamheten höstsäsongen 2019 måste du skicka ett mail till mikael.pihl@ullevitk.se senast den 14 augusti med information om att du inte vill deltaga. Då får du tillbaka dina 500 kr. Har du inte gjort det och ändå vill sluta innan säsongen dragit igång vecka 35 kommer du att inte att få tillbaka pengarna. För de spelare som återanmäler sig, betalar anmälningsavgiften och påbörjar säsongen dras de 500 kr av på terminsavgiften.
 • Under höstsäsongen 2019 testar vi att ge alla som vill/kan spela kl. 14.00 på vardagar 25% rabatt på träningsavgiften för den träningen. Detta för att fler skall kunna börja träna direkt efter skolan. Vi har bra och nyttiga alternativ i vårt kafé när det gäller mellanmål som passar utmärkt att äta efter skolan och innan träningen. För att starta upp en grupp vid 14-tiden krävs det att vi har minst fyra spelare på samma nivå som kan träna då.
 • Vid kl. 15.00 på vardagar kommer vi att börja med öppna pass för tennisskolan. Detta fungerar på ungefär samma sätt som våra tennispass för vuxna och du anmäler dig från gång till gång istället för att förbinda sig till en hel säsongs träning. Vi kommer att ha olika inriktning på dessa pass t.ex. tekniska som serve, forehand och backhand eller mer taktiskt fokus. Beroende på antalet spelare som anmäler sig kommer det att ske träning på en till tre banor med en till två tränare beroende på vilket moment vi tränar. Detta är ett utmärkt tillfälle att spela extra i veckan utöver sina ordinarie träningstillfällen och också som ett komplement till den ordinarie träningen istället för privatlektioner om man exempelvis vill träna upp sin backhand eller serve. Vi återkommer med mer exakt information när säsongen drar igång om hur man anmäler sig och hur många spelare per dag vi kan ta emot.
 • Vi vill vara med och bidra till att barn rör sig mer i vardagen då detta på många sätt är väldigt viktigt ur ett hälsoperspektiv. Därför erbjuder vi öppen fysträning för alla spelare i åldrarna 9-18 år mellan kl. 16.00-16.30 måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vi har en utbildad fystränare Olof Tengström på plats som också håller på och utbildar sig till idrottslärare. Under själva passet är målet på att ett lekfullt och inspirerande sätt träna kroppens alla fysiska grundegenskaper som t.ex. uthållighet, snabbhet och inte minst koordination. Vi kör olika hinderbanor och cirkelträning som inspirerats av Fångarna på fortet eller Mästarnas mästare där fokus ligger på rörelseglädje med målet att bli en atlet. Mer information om hur man anmäler sig kommer i samband med säsongsstarten.
 • Om våra tränare av någon anledning inte kan komma till träningen gör vi allt vi kan för att in en ersättare. Vi använder dock endast ersättare som tränarteamet känner väl och vet håller tillräckligt hög nivå för att bedriva utbildning i vår tennisverksamhet eftersom att kvalitet har högsta prio hos oss. Om vi inte kan få in en ersättare som klarar av dessa kriterier kommer vi istället att bedriva träningen med en tränare från en annan grupp som då kör träning på två eller tre banor samtidigt. Vi är i grund och botten en ideell förening.
 • Torsdag 22 augusti kl. 18.00 kommer vi att ha ett stort informationsmöte för alla spelare och föräldrar där vi presenterar verksamheten och hur vi tänker kring Ullevi TK 2.0. Mötet är inte obligatoriskt, men vi tror och hoppas att du kommer förstå oss ännu bättre om du är på plats och lyssnar på hur vi tänker och jobbar med våra barn och ungdomar. Vi hoppas därför att minst en person per familj vill och kan deltaga.
 • Boka in vecka 34 i din kalender redan nu! I slutet av augusti arrangerar klubben en hel vecka med aktiviteter både på och utanför tennisbanan som en kick-off inför höstens säsong. På tennisbanan spelas klubbmästerskapen indelad i olika klasser där målet är att alla deltagare skall få spela jämna och roliga matcher. För de yngsta finns tävlingsklasserna röd, orange och grön och för övriga deltagare den gula klassen som delas in efter tennispassens olika färger (dvs nivåindelning). Dessutom finns det en elitklass för klubbens 24 bästa spelare där man (damer, herrar, flickor och pojkar tillsammans) tävlar om titeln som årets klubbmästare. Utanför tennisbanan grillar vi hamburgare, umgås och deltar i de olika aktiviteterna som arrangeras både för barn och vuxna. Så börja träna ordentligt redan nu och boka in denna supervecka i din kalender! Men kanske är det så att du inte tycker om din förstaserve? Eller andraserve? Lugn, det är inga som helst problem. I samtliga klasser förutom elitklassen väljer du själv om du vill serva ovan- eller underifrån och vi kommer att anpassa tävlingssystemet så att alla får spela minst två matcher mot så jämna motståndare som möjligt. Alla skall kunna vara med och få en rolig upplevelse! Vill du hjälpa oss att arrangera? Kanske grilla korv eller hamburgare eller vara tävlingsledare/matchvärd? Vill du sponsra med pris till vårt prisbord eller på något annat sätt? Vill du fixa sponsorer till arrangemanget eller har du andra idéer? Då är du välkommen att höra av dig till kristian.persson@ullevitk.se. Vi vill arrangera detta tillsammans med klubbens medlemmar!
 • Som ni säkert redan sett har klubben fått en ny hemsida. Under fliken verksamhet/barn och ungdom kom mer inom kort all information som är viktig för dig som är med i barn- och ungdomsverksamheten att finnas. Får du våra mail? Om inte vill vi att du meddelar din e-post adress till mikael.pihl@ullevitk.se så att såväl fakturor som information kommer rätt.


Så här gör du din återanmälan!

Det har blivit dags att återanmäla sig inför höstterminen 2019. Nedan finner du information om hur du går till väga med din återanmälan.

1) Senast tisdag 13 augusti vill vi att du återanmäler dig genom formuläret på vår hemsida. Du hittar information om detta på vår startsida och adressen är www.ullevitk.se. Här du fyller i dina uppgifter och anmäler dig på så vis. Din återanmälan bekräftar att du önskar behålla din plats i barn- och ungdomsverksamheten. OBS! Det innebär inte nödvändigtvis samma grupp och träningstid som föregående termin. Däremot är alla som återanmäler sig i tid garanterade minst en träningstid i höst.

2) Onsdag 14 augusti presenterar vi samtliga registrerade återanmälningar på vår hemsida. Se till att kontrollera så att vi har mottagit din återanmälan.

3) För att underlätta schemaläggningen skall du skicka in dina skoltider i ett formulär som kommer att finnas på hemsidan från torsdag 15 augusti. Eftersom datumen för alla skolstarter varierar har vi inget exakt datum för när det skall skickas in men vi vill att detta sker direkt när ni har schemat att tillgå. Uppgifterna ger oss möjlighet att göra en så bra planering som möjligt för att undvika efterhandsjusteringar av träningsgrupperna. Vi kommer att utgå ifrån att spelare från 12 år eller äldre har möjlighet att ta sig till träningen på egen hand.

4) Senast på kvällen fredag 23 augusti kommer det färdiga träningsschemat vara klart och ligga under nyheter på hemsidan samt på anslagstavlan i tennishallen mittemot bana 1. Du ansvarar helt och hållet själv för att ta reda på dina träningstider. Inga övriga utskick kommer att göras.

5) Höstterminens första träningstillfälle är måndag 26 augusti. Höstterminen består av totalt 15 träningsveckor med uppehåll för höstlov vecka 44 och där sista träningstillfället är lördag 14 december. Det kan även förekomma andra datum under säsongen då träningen är inställd och detta kommuniceras i samband med säsongsstart eller inför varje datum.

6) Det finns olika återanmälan – en för varje färg. Varje färg motsvarar vilken boll som träningen till största delen bedrivs med. Om spelaren t.ex. tränade med en grön boll under vårsäsongen skall denna återanmäla sig till ”Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Grön nivå”. Samtliga spelare som under vårsäsongen spelade minitennis skall anmäla sig till ”Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Röd nivå”. Är du osäker ta kontakt med mikael.pihl@ullevitk.se.

Länk – Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Gul nivå

Länk – Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Grön nivå

Länk – Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Orange nivå

Länk – Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Röd nivå

Länk – Återanmälan Tennisskola Höstsäsongen 2019 – Matchskola/tävlingsgrupp

Vid eventuella frågor ta kontakt med mikael.pihl@ullevitk.se.