Information till klubbens medlemmar/kunder

Information till klubbens medlemmar/kunder,

Vi vill informera er om att vi fortsatt följer utvecklingen kring Corona-viruset covid-19 och har en kontinuerlig dialog med såväl Folkhälsomyndigheten som smittskyddsläkare. Självfallet följer vi råd och direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Vi vill återigen uppmana er att hålla er uppdaterade kring läget med Corona-viruset samt själva följa de rekommendationer som finns nedan. Om du känner dig sjuk eller har rest i de områden som är mest utsatta uppmanar vi dig att inte vistas i Ullevi Tennishall.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer – läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se.

• Handhygien är det ”viktigaste” och det handlar om tvål, varmt vatten och tvätt i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett ”tillägg”/alternativ men det viktigaste  är tvål/vatten enligt ovan.

• Om man hostar ska det göras i armvecket.

• Man ska inte ta med hand/händer i och kring ansiktet – om svettas e.dyl ska handduk eller liknande användas.