Årsmöte

Medlemmarna i Ullevi TK inbjuds till

ÅRSMÖTE

Måndag 15/6 18.00 i klubbrummet.

 

På grund av rådande omständigheter, (Corona), ber vi om anmälan för deltagande senast torsdag 11/6 till:

lars.sologub@ullevitk.se

0705-284252

 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning, verksamhetsinriktning, budget och revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga i receptionen senast en vecka före årsmötet.

 

VÄLKOMMEN!

 

I syfte att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan, beroende på antal anmälda, lokalen komma att ändras.