Information gällande verksamheten

Hej alla medlemmar,

 

Vi fortsätter följa utvecklingen och de råd och rekommendationer som Svenska Tennisförbundet, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten ger kring covid-19 för vår fortsatta verksamhet. 

Ullevi Tennisklubb uppmanar varje enskild individ som befinner sig i Ullevi Tennishall att ta ansvar för att följa de råd och riktlinjer som finns och gäller. Även om tennis är en individuell idrott med få personer på stora ytor utan t.ex. närkontakter kan vi inte nog understryka hur viktigt det är att vi tillsammans fortsatt tar ansvar och respekterar rådande situation för att vi skall kunna bibehålla en trygg och säker miljö på klubben.

 

Ur ett smittoskyddsperspektiv uppmanar vi varje individ till följande:

  • Ta ansvar för att minimera trängsel. Fr.o.m. den 30 oktober vill vi endast att personer som skall spela tennis samt vår personal befinner sig i hallen. Det finns en tydlig skylt med denna information utanför entrén. Detta innebär att inga föräldrar följer med sina barn in utan istället lämnar barnen att själva gå in i hallen och träna. Det innebär också att man som spelare endast är på plats i hallen i direkt anslutning till spel och lämnar hallen direkt efter avslutat spel.
  • Om möjligt byt om hemma före och efter aktiviteter.
  • Om möjligt undvik att åka kollektivtrafik när du skall till hallen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit som finns i entrén och på tennisbanorna. 
  • Håll behörigt avstånd om två meter till personer i din omgivning. Undvik på alla sätt närkontakt.
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte vistas i hallen utan stanna hemma.
  • Vi kommer att bedriva vår fysträning för barn och ungdomar utomhus istället för inomhus så långt det är möjligt.
  • Vi fortsätter med utökade städrutiner i hela hallen och i synnerhet entré och omklädningsrummen samt har säkerställt att våra rengöringsmedlem är effektiva mot t.ex. virus. Vi desinficerar kontaktytor flera gånger per dag.
  • Om vi upplever att råd och riktlinjer inte efterlevs kommer vi att avbryta spelet/träningen på den aktuella banan.

 

Återigen –  Vi uppmanar den enskilde utövaren att ta sitt ansvar och göra kloka val för att minska risken för smittspridning samt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och lokala allmänna råd.

Vi återkommer med ny information när läget förändras.

Hälsningar

Ullevi Tennisklubb