Information till Tennisskolan

Information till Tennisskolan
Ur ett smittoskyddsperspektiv vill vi uppmana samtlig spelare och föräldrar som hör till barn- och ungdomsverksamheten (inklusive minitennis) att följa de riktlinjer som vi meddelade fredag 30 oktober. Vänligen läs här: https://www.ullevitk.se/2020/10/30/information-gallande-verksamheten/

 

Vi vill återigen uppmana varje individ att ta ansvar för att minimera trängsel. Fr.o.m. den 30 oktober vill vi endast att personer som skall spela tennis samt vår personal befinner sig i hallen. Det finns en tydlig skylt med denna information utanför entrén. Detta innebär att inga föräldrar följer med sina barn in utan istället lämnar barnen att själva gå in i hallen och träna (de yngsta får hjälp). Det innebär också att man som spelare endast är på plats i hallen i direkt anslutning till spel och lämnar hallen direkt efter avslutat spel.

 

För att minimera trängseln ytterligare de dagar då vi har många spelare i träning samtidigt genomför vi ytterligare ett par saker. Detta gäller torsdagar mellan kl. 15.00-17.00 och lördagar mellan kl. 11.00-16.00.

 

Torsdagar – Träningarna som startar kl. 15.00 pågår fram t.o.m. kl. 15.55. För de yngsta spelarna kommer våra tränare att möta upp dessa utanför entrén kl. 14.55-15.00 och se till att hjälpa de in på rätt bana precis innan träningen startar. Efter avslutad träning hjälper tränarna spelarna ut från hallen igen. Träningarna som tidigare startat kl. 16.00 börjar nu istället kl. 16.05 men avslutas 17.00 som tidigare.

 

Lördagar – Samtliga träningar (förutom kl. 11.00) startar fem minuter senare än tidigare och avslutas fem minuter tidigare än tidigare. T.ex. en träningstimme som normalt sett startar kl. 12.00 kommer istället starta kl. 12.05 och avslutas kl. 12.55. Samma rutin att tränarna möter upp de yngsta spelarna utanför entrén gäller på lördagar också.

 

Nu ser vi fram emot ett fortsatt bra samarbete och att vi tar oss igenom denna period tillsammans på bästa möjliga sätt.

 

Med vänliga hälsningar,
Mikael Pihl
Barn- och ungdomsansvarig
——–