Kallelse årsmöte 4 mars och valberednings förslag

Medlemmarna i Ullevi Tennisklubb inbjuds till årsmöte måndagen den 4 mars kl. 18.00 i klubbrummet.

Anmälan till kristian.persson@ullevitk.se senaste måndag den 26 februari.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen senast en vecka innan mötet.

Samtliga som anmäler sig kommer att få en bekräftelse efter anmälningstidens utgång samt årsmöteshandlingar i pdf-format.

Ta kontakt med klubbchef Kristian Persson vid eventuella frågor.

Valberedningens förslag 2024