Elit & Tävling

Nå ditt max.

Ullevi TK erbjuder en sund tränings- och tävlingsmiljö där vi fokuserar på spelarutveckling genom hela junioråldern. Som seniorspelare ska de ha nått sin maximala nivå.

Vi har idag ett 90-tal medlemmar i elit- och tävlingsverksamheten bestående av juniorer, seniorer och veteraner. Vår uppgift är att tillsammans med spelaren sätta upp tydliga långsiktiga mål för att utveckla spelet till max. Och även att skapa en sund tävlingsmiljö genom att:
– att arbeta för en god etik och moral och aktivt ta avstånd ifrån doping och fusk inom idrotten.
– att behandla alla lika, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön och sexuell läggning.

Vill du komma i kontakt med oss på Elit & Tävling, kontakta:

Login-sida med mer information för dig som tennisspelare i elit & tävling,