Barn & Ungdom – Filosofi

ULLEVI TK 2.0

Information publicerat 5 augusti 2019

Under det senaste året har tränarteamet arbetat med utveckla vår tennisverksamhet med ambitionen att ta den till ”nästa nivå”. Projektet har pågått under arbetsnamnet ”Ullevi TK 2.0” och målsättningen har varit att bli en förening som bedriver rolig, bra och modern träning för barn och ungdomar. För att lära känna oss och våra tankar ännu bättre hoppas vi att du tar dig tiden att läsa denna information och att om du har frågor eller synpunkter självklart alltid är välkommen med dessa!

 

– ”Det har varit ett inspirerande och lärorikt år, men också utmanande att utveckla en tennisverksamhet som vi i grund och botten är nöjda med och stolta över. För att fortsätta utvecklas krävs det att vi fortsätter våga vrida och vända på saker och ting och även utmana sådant som ”sitter i väggarna” och ”så här har vi alltid gjort”.

 

Fokus har hela tiden legat på att genomföra de förbättringar vi tror krävs för att förflytta oss från verksamhet på nivå 1.0 till 2.0. Som vi alla vet har det hänt mycket i samhället de senaste årtiondena. Enligt siffror från Svenska Riksidrottsförbundet rör sig idag barn och ungdomar generellt sätt mindre än tidigare och har därför en sämre fysisk förmåga. Den vanligaste åldern då barn slutar med idrott är idag 10,5 år – en ålder då barn enligt vår åsikt egentligen borde vara som mest aktiva.  TV-spelen konkurrerar med idrotten där barnen utan problem kan spendera timtal framför skärmarna istället för att leka och spela på ”traditionellt sätt”. Varför ser det ut så här och vad är det som gör att tv-spelen fångar intresset och hur ser det ut i framtiden om vi inte bryter denna trend?  Frågan är inte helt enkel att svara på men en sak är säker och det är att vi inom idrotten måste förändra och utveckla vårt sätt att bedriva verksamhet för barn och ungdomar.

 

Vi vill vara en del av de nya, moderna föreningarna som kommer växa fram framöver och detta har varit språngbrädan i den utvecklingsprocess vi gått igenom det senaste året”, förklarar sportchefen Kristian Persson.

 

– ”En hel del av det vi vill göra mer av framöver har vi redan testat i vår verksamhet sedan en tid tillbaka med positiv feedback från både spelare och föräldrar. Jag tänker då till exempel på att lägga många spelare i ungefär samma ålder och spelnivå vid samma träningstillfälle så att det blir större träningsgrupper med fler kompisar och bättre möjligheter att variera vilka man tränar med. Vi kallar detta för ”blockträning”.

 

Jag tänker också på hur vi använder olika typer av bollar, där färgerna i stort betyder att de är olika snabba och studsar olika högt, och banor. Genom att använda ytan mellan banorna och utvidga spelytan kan vi få in fler banor per banyta och därmed få en högre aktivitetsgrad (tiden som spelarna är aktiva under träning) på träningarna.

 

Att vi kan använda fler banor ger oss möjligheten att spela ännu mer och eftersom vår filosofi är att utgå från spelet och matchen när vi utformar träning kommer detta bli ett stort steg i rätt riktning”, förklarar barn- och ungdomsansvarig Mikael Pihl.

 

”När vi lyssnar på hur andra föreningar inom idrotten tänker och fungerar märker vi att det spretar ganska ordentligt. Vi vill därför vara tydliga mot våra medlemmar med vad vi tror på och varför och med det stora ansvar som det innebär att bedriva verksamhet för barn och ungdomar är viktigt för oss att det vi gör vilar på en vetenskaplig grund och en beprövad erfarenhet”, fortsätter Kristian.

 

Detta tror vi på…

  • Att syftet med vår verksamhet både är att skapa förutsättningarna för att få tennis som ett intresse för livet och att lära sig grunderna i spelet och lära sig att spela match. Vi vill att barnen och ungdomarna får ”mersmak” av våra tränings- och tävlingsaktiviteter som gör att de vill spela mer tennis på egen hand när inte klubben anordnar till exempel träning. Vi vill också vara med och bidra till att barn får en bättre hälsa och välmående genom att vara på klubben och röra på sig.
  • Vi tror på engagerade och utbildade tränare. Därför har vi skapat en egen internutbildning där experter inom framförallt nivåerna röd, orange och grön håller minst sex utbildningsdagar per år med våra tränare. Vi har även tagit fram en egen utbildningsplattform med videos som skall hjälpa våra tränare att göra det lätt att välja rätt tips och övningar anpassat för respektive utvecklingsnivå. Utöver det har vi tillsammans med Evolve9 ett utbildningsmaterial som är baserat på färdigheter inom fysik, mentalt, taktik och teknik. Allt detta för att vi vill att de spelare som går vår utbildning skall lära sig grunden på bästa sätt.
  • Att basen i vårt ledarskap skall bygga mestadels på inre motivation d.v.s. att drivkraften kommer från individen själv istället för yttre motivation dvs att drivkraften till exempel är att få en belöning eller undvika ett straff. Detta innebär att vi vill att barnen och ungdomarna själva skall vara med och styra sin idrott både i hur mycket träning och match det är, men också till viss del vara med och påverka vad som görs på själva träningarna. Tennis är i grunden en fritidsaktivitet där glädjen är det som skall stå högst upp på listan!
  • Att deltaga i många olika idrotter så länge som möjligt är positivt på många olika sätt, inte minst för att bygga upp en god atletisk grund. Fördelarna med att ha just en god atletisk grund är att det är lätt att växla mellan olika idrotter när man blir lite äldre och att man har möjligheten att göra en elitsatsning om det är det som är målet. Vi uppmuntrar därför till att hålla på med många olika idrotter och gör inga uttagningar till exempelvis matcher baserat på närvaro på träning.
  • Utvecklingsmodellen Long Term Athlete Development (LTAD) som sammanfattat är en ”lathund” för i vilken ålder och utvecklingsfas man bör träna vad. Det innebär i stora drag att man tränar barn som barn, tonåringar som tonåringar och vuxna som vuxna och att man först lär sig grunderna, sen blir en atlet och därefter specialist.
  • Att tävlingsmomentet är det bland det roligaste som finns och är en naturlig del för oss på klubben. Vi vill tävla så mycket det går och uppmuntrar till matchspel under träningarna, inom klubbens olika tävlingsaktiviteter och på andra ställen utanför klubben. Det finns en pågående debatt kring om tävla är bra eller dåligt för barn. När vi tänker på tävling tänker vi främst i avdramatiserade former där vem som vinner inte är det centrala, utan att det finns en positiv, kittlande spänning som förhöjer känslan av att spela tennis och som gör att man kämpar det där lilla extra. För de barn och ungdomar som känner sig redo för att verkligen vill testa hur bra man vill bli stöttar vi den vägen också.
  • En annan viktig del för oss är att skapa en säker och trygg miljö här på klubben så att barnen och även de vuxna känner sig välkomna och trygga. För att jobba i den riktningen har vi bland annat tagit fram en ledarpolicy som klubbens tränare måste signera digitalt. Inom policyn ryms till exempel att man som ledare förväntas agera som en förebild och att man verkar för en sund miljö här på klubben. Det är också ett krav fr.o.m. augusti 2019 att alla ledare inom klubben kan visa upp ett utdrag ut Polisens belastningsregister. Våra fast anställda tränare går regelbundet utbildning i hjärt- och lungräddning samt akut omhändertagande av idrottsskador med vår sjukgymnast Eva Linger.