Upplägg juniorer

SÅ FUNGERAR VÅR TÄVLINGSVERKSAMHET

Precis som för barn- och ungdomsverksamheten följer elit- och tävlingsverksamheten skolåret och erbjuder träning ungefär 35 veckor om året. Våra spelare är tävlingsinriktade och även om det finns olika ambitioner i gruppen är den gemensamma nämnaren alltid att kunna spela riktigt bra tennis ”när det gäller som mest” och utifrån det planeras klubbens tävlingsupplägg. Spelarna tränar i regel tre-fem gånger per vecka där varje pass inkluderar tennisspecifik träning både på och utanför tennisbanan.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL
För oss handlar vår tävlingsutbildning i stora drag om att lära sig så mycket man kan inom alla slag- och fotarbetstekniker samt taktiker innan man börjar gymnasiet. Det gäller även att lära sig de mentala bitarna som t.ex. att sätta upp mål eller hantera nervösa situationer. Ju bredare i kunskapen man är, desto bättre chans tror vi att man har att lyckas när man blir senior. I samband med gymnasieåldern börjar våra spelare att specialisera sig och hitta en mer personlig spelstil som är anpassad utifrån den kompetens som spelaren har och de fysiska förutsättningar som finns. Klubbens utbildningssystem bygger givetvis på våra tränares egna erfarenhet, men mycket av innehållet kommer även ifrån utbildning/forskning och vi har inspirerats av många framgångsrika och ledande tennisnationer som t.ex. Frankrike, Serbien och Belgien. Vi ser det som en självklarhet att alla tränare som jobbar med våra tävlingsspelare både har erfarenhet och utbildning för detta.

 

TÄVLA
Eftersom att våra spelare älskar att tävla kretsar som sagt mycket kring själva tävlingsmomentet i denna verksamhet. Hjärtat är klubbens
…och dubbelspelaren Johan Brunström
serielag där fler än 25 lag deltar i någon form av seriespel under året. Spelarna tävlar på olika nivåer där de allra flesta spelar på en regional nivå, men en del av våra juniorer och seniorer spelar även på den högsta nivån nationellt och internationellt. Till de största tävlingarna i såväl regionen som i övriga delar av landet finns våra coacher med för att följa och utbilda spelarna på plats.

 

LÅNGSIKTIGA MÅL
I grund och botten tycker vi att barn skall träna som barn och vuxna som vuxna. Det innebär att vi anammat en pedagogik som det Internationella Tennisförbundet har tagit fram och som innebär att bollar, racketar och spelplan anpassas efter spelarnas nivå och ålder. Tidigare fanns en problematik kring teknikinlärning för yngre spelare då man alltid tränade med den hårdaste bollen och den studsade både alldeles för högt och för snabbt, men sedan vi implementerat Play & Stay använder vi olika bollar som studsar olika högt och olika snabbt beroende på spelarnas längd och utvecklingsnivå. Resultatet har blivit att våra spelare får en bättre slag- och fotarbetsteknik och framförallt kan de spela riktiga tennisdueller även under tio år. Fråga oss tränare gärna kring Play & Stay om du vill veta mer vad det handlar om.

 

VÅR MÅLSÄTTNING
– Att ge barn och ungdomar ett livslångt intresse för tävlingstennis samt en gedigen och genomtänkt idrottsutbildning av högsta kvalitet med inriktning på tennis.
– Erbjuda Sveriges bästa utvecklingsmiljö för spelare som vill göra en tennissatsning med målet att nå regional-, nationell- eller internationell toppnivå.

 

  • Tennisträning vardagar måndag t.o.m. fredag som följer skolans kalender. Träningen fokuserar på den mentala- och fysiska grunden samt en mix av teknik och taktik.

 

  • Fysträning vardagar måndag t.o.m. torsdagar som följer skolans kalender. Träningen fokuserar på den fysiska grunden med målet att bli en atlet. Fystester görs varje år. Möjlighet till individuellt anpassat fysupplägg finns för de spelare som genomför den ordinarie träningen på ett ”100%-igt”sätt. .Ansvarig fystränare är Olof Tengström (olof.tengstrom@ullevitk.se).

 

  • Deltar med lag i seriespelet i pojkar och flickor 15 år, pojkar och flickor 18 år samt herrar och damer.

 

  • Ett till två träningsläger per år på nationell- eller internationell mark.

 

  • Tävlingsresor där tränare finns med till tävlingar på regional-, nationell- och internationell nivå.

 

  • Samarbeten med t.ex. sjukgymnast Eva Linger och teamsatsningen Klein Players.

 

  • Träningsdagbok More Tennis.

 

  • Möjlighet till individuella utvecklingssamtal med varje familj för att hjälpa till med t.ex. individuella mål eller tävlingsplanering.

 

  • För en elitsatsande spelare med siktet på att konkurrera på högsta internationella junior är endast klubbens upplägg en del av vad spelare behöver under ett år. Utöver klubbens upplägg behövs stort eget ansvar hos familjen och spelaren själv samt eventuellt samarbete med andra ”miljöer” som t.ex. Klein Players.

 

  • Är du intresserad av att börja hos oss? Ta kontakt med Damien Croisat (damien.croisat@ullevitk.se).