Abonnemang

Som medlem i Ullevi Tennisklubb har du möjligheten att teckna abonnemang.

Abonnemangsperiod
Vårsäsongen vecka 1 – 24
Höstsäsongen vecka 33 – 52

 

Pris
Medlemspris på aktuell bantid multiplicerat med antalet veckor under abonnemangsperioden.

 

Villkor för abonnemang

 • Det krävs ett medlemskap i Ullevi Tennisklubb för att få teckna och inneha ett abonnemang.
 • Fakturering sker i förskott via e-post och betalning skall vara klubben tillhanda senast tre veckor efter påbörjad abonnemangsperiod.
 • Du som abonnemangskund ansvarar för att kontinuerligt uppdatera dina kontaktuppgifter i Matchi.

 

Av- och ombokningsregler

 • Avbokning görs genom att logga in på din profil på www.matchi.se.
 • För möjlighet till återbetalning ska avbokning ske sex timmar innan aktuell abonnemangstid. Annars sker full debitering av timman.
 • Om timman hyrs ut till annan kund får du 50% av beloppet tillgodo på ditt kundkonto i Matchi som kan nyttjas till att boka en ny tid. Denna kan bokas antingen via Matchi eller receptionen och möjligheten gäller i tre månader från avbokningsdatum.
 • Timman kan ej ombokas till annan dag eller tid.
 • Om det finns en ledig bana i anslutning till speltiden har man möjlighet att välja att spela utomhus istället. Det ska i sådana fall ske i samråd med receptionspersonalen på plats.
 • Klubben har vid behov rätten att med en veckas varsel låna en abonnemangstimma för egen verksamhet – i detta fall ges information till abonnemangskunden i förhand och möjlighet att boka en ny tid.

 

Uppsägning

 • Abonnemanget förlängs automatiskt till nästa säsong om inte uppsägning sker senast 30 april inför höstterminen och 31 oktober inför vårterminen.
 • Uppsägningen ska ske skriftligt via e-post till ekonomi@ullevitk.se.
 • Överlåtande av abonnemang är ej tillåtet.

 

Kontakta Therése Hansson: 031–181544 eller therese.hansson@ullevitk.se för att få information om vilka lediga abonnemangstider som finns tillgängliga eller för att boka.

Uppgifter som ska lämnas: Namn, fullständigt personnummer, adress, telefonnummer och e-post dit fakturan skickas.